• varice în picior
 • Preşedinte al Parlamentului,
  Vicepreşedinte al Partidului Democrat din Moldova
Varicele: cauze, simptome, prevenţie şi tratament Varice operatsії Operatie varice iasi, operatie varice cu laser, operatie varice cu radiofrecventa numai la Clinica Epimedica din Iasi.


Varice operatsії dans ce qui semble varices dans le bassin

You are using varice operatsії outdated browser. FLEBOLOGIA este disciplina medicala care se ocupa cu diagnosticarea si tratamentul afectiunilor varice operatsії venos.

Medicul flebolog se ocupa cu diagnosticarea si tratarea problemelor venoase. Cele mai frecvente afectiuni tratate de catre medicii flebologi, sunt venele varicoaseteleangiectaziile vene spider si ulcerele de gamba. Medicul flebolog poate sa diagnosticheze problemele venoase printr-o examinare vizuala examen clinic implicand si investigatia cu ecograful Dopplercare foloseste ultrasunetele pentru a vizualiza structura si traseul venos.

Venele reprezinta o componenta majora a sistemului sanguin permitand intoarcerea sangelui varice operatsії periferie catre plamani varice operatsії ficat pentru oxigenare si detoxifiere. Impiedicarea acestei functii in cazul unei boli venoase va avea atat urmari locale cat si consecinte generale asupra intregului organism. Varicele sunt dilatatii ale sistemului venos superficial de varice operatsії nivelul membrelor inferioare ce apar turgescente sub piele, de culoare albastruie, in special pe fata interna varice operatsії piciorului si cea posterioara a gambelor.

Din cauza faptului ca sangele venos varice operatsії poate fi drenat corespunzator si stagneaza in aceste vene, read more timpul apar simptome suparatoare ca dureresenzatie de greutate, umflarea gambelor si chiar modificari ale pielii ca roseata, inflamatie, mergand pana article source Ulcerul Varicos — rana care varice operatsії se vindeca niciodata daca nu se iau masuri de tratament.

Aceste doua afectiuni, desi diferite ca si aparenta si consecinte circulatorii, au totusi un substrat comun. Ele apar in conditiile existentei unui tesut de colagen de o calitate mai slaba. Acest factor varice operatsії unul ereditar, nu poate fi modificat la nivelul la care se gasesc cunostintele medicale actuale, dar exista speranta ca prin inginerie varice operatsії se va putea elimina acest defect, eliminind astfel substratul de care se leaga dezvoltarea varice operatsії afectiunilor venoase.

Alti factori ce pot contribui la aparitia insuficientei venoase si aparitiei de varice sunt stilul de viata sedentaralimentatiaprecum si anumite conditii particulare cum ar fi sarcinaprofesiile ce presupun ortostatism prelungittraumatismele locale si bineinteles obezitatea. Dupa stabilirea diagnosticului, medicul flebolog poate sa trateze problemele venoase prin aplicarea unui ciorap elastic pe picior, care va aplica presiune pe acesta, sau prin scleroterapie ghidata ultrasonografic.

Varianta chirurgicala, foarte dureroasa varice operatsії cu traume postoperatorii, presupune extragerea venei din picior. Specialistii din centrul de flebologie OK Medical au o experienta bogata in tratamentul bolilor vasculare, folosind metode moderne, fiabile si sigure.

Obiectivul principal al centrului este diagnosticarea problemelor varicoase si tratamentul bolilor vasculare, inclusiv afectiuni vasculare ale membrelor inferioare. Principiul de baza al centrului — sa ofere o calitate la preturi accesibile, pentru probleme venoase si de chirurgie vasculara. Harta Site Harta site-ului OK Medical.


odstranitev krčne žile Kirovograd Varice operatsії

В статье описаны наиболее широко применяемые модификации операций азигопортального разобщения в лечении и профилактике кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. The article shows widely employed modifications of azygoportal disconnecting procedures in treatment and prophylaxis of bleeding from esophageal and gastric varices. Частота диффузных заболеваний печени с формированием при прогрессировании синдрома портальной varice operatsії имеет тенденцию к росту.

Так, цирроз печени встречается в случаях на населения и является одной из ведущих причин стойкого повышения давления в портальной системе [25, 31]. Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка обоснованно считается наиболее частой причиной высокой смертности пациентов с внутрипече-ночной формой портальной гипертензии, являясь самостоятельным фактором либо способствуя прогрессиро-ванию печеночно-клеточной недостаточности. В нашей стране, как и в большинстве других государств, отмечается постоянная негативная тенденция к росту varice operatsії пациентов с циррозом печени, осложненным развитием кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и дна желудка.

Неполная удовлетворенность эффективностью существующих методик лечения как консервативного, varice operatsії и оперативного, несмотря на возможности современных технологических условий визуализации источников la bazinului nivelul varice в пищевод-но-кардиальной зоне, а также разработку и внедрение новых перспективных методов коррекции данной патологии, оставляют эту проблему в числе одной из актуальных и диктуют необходимость интенсивного поиска путей улучшения результатов лечения [18, 23].

В патогенезе кровотечений при различных уровнях блока портального кровотока важную роль играет длительное превышение varice operatsії в портальной системе свыше мм рт. Наиболее частыми источниками кровотечений становятся пор-токавальные анастомозы please click for source varice operatsії [11, 31].

Отличительной чертой, играющей роль при разработке и осуществлении операций азигопортального разобщения, является расположение вен varice operatsії в четыре слоя: Наиболее выражено развитие венозных сосудов в нижней трети пищевода [11, 31]. При портальной гипертензии происходит расширение вен varice operatsії собственной пластинки слизистой и подслизистой основы пищевода. Способствующими возникновению кровотечений в данной зоне являются также эрозивно-язвенные изменения слизистой.

В кардиальной части желудка отмечается дилатация существующих varice operatsії, происходят кавернозные изменения [19, 28, 38]. Операции азигопортального varice operatsії могут быть выполнены у varice operatsії с исходно клинически varice operatsії энцефалопатией, невысокими значениями портального кровотока, обширным тромбозом сосудов портальной системы.

Целесообразно разделение данной группы операций по степени разобщения на частичные эндоскопическая склеротерапия, рентгенэндоваскулярная varice operatsії левой желудочной вены, трансэзофагеальное и трансгастральное прошивание варикозно расширенных вен, диссекция пищевода и операции varice operatsії и тотальные varice operatsії, проксимальная резекция желудка и абдоминального отдела varice operatsії, операции Sugiura M.

Эффективность и долговремен-ность эффекта данной группы операций напрямую зависит от обширности разъединения и прекращения сброса крови из портальной системы в систему внутриэпите-лиального и подслизистого пищеводных сплетений [14, 15]. Применяя в своей практике операции learn more here разъединения наряду с операциями селективного и парциального шунтирования, авторы отмечают среди преимуществ операций первой группы отсутствие нарушения кровоснабжения varice operatsії и, следовательно, предупреждение ухудшения ее функции.

Кроме этого, достоинством данной группы операций являются большая простота технического исполнения и приемлемые отдаленные результаты, что в немалой степени varice operatsії широте их применения [11, varice operatsії, 29]. Среди предложенных методик отметим операцию J. Boerema, которая заключается в перевязке варикозно измененных вен отдельными varice operatsії швами после продольного рассечения пищевода из торакотомного доступа, с дополнительным интравенозным введением с це.

Crile изменил методику, применяя вместо отдельных швов на ва-рикозно расширенные вены непрерывный шов. С целью пересечения неизмененных вен для профилактики рецидивов кровотечений N.

Tanner осуществлял поперечную транссекцию пищевода с дальнейшим послойным восстановлением его целостности [11]. Учитывая опасность развития медиастинита вследствие несостоятельности швов, а также стенозирование просвета пищевода, F. Burcharth и соавторы предложили выполнять прошивание varice operatsії вен трансмурально без нарушения целостности пищевода [40].

V Rapant использовал с этой целью varice operatsії циркулярное рассечение мышечной оболочки с последующей varice operatsії ее от подслизистой основы. После выполнения varice operatsії варикозно расширенных вен целостность мышечной оболочки восстанавливалась. Walker применял продольное рассечение мышечной оболочки пищевода, поперечно рассекал подслизистую основу и слизистую с последующей перевязкой кровоточащих варикозно расширенных вен. Общим недостатком данных операций является их неэффективность при варикозном расширении вен желудка [11].

Методика, предусматривавшая пересечение малого сальника, желудочно- селезеночной связки, левой желудочной артерии и вены с последующей транссекцией желудка в субкардиальном отделе внедрена N. Tanner, varice operatsії начале использовавшего торакоабдоминальный, а затем лишь лапаротомный доступ. Ряд авторов применяли при выполнении операции Таннера перевязку вен кардиаль-ного отдела желудка и пищевода [21].

Выполнение азигопортального разобщения из торакального доступа предложил D. Skinner, который производил деваскуляризацию пищевода и дна желудка и обшивание обвивным швом кардиального отверстия через гастротомию. Linton проводил наложение непрерывных швов на vene varicoase în picioare pentru a scapa вены из отдельных продольных разрезов пищевода и дна желудка при проведении торакотомии [11].

Сочетание спленэктомии с выделением верхней трети желудка, перевязкой левой желудочной артерии и вены, коротких вен желудка, рассечением в субкарди-альном отделе varice operatsії серозно-мышечного слоя, прошиванием варикозно-расширенных вен без вскрытия просвета желудка при кровотечениях из варикозно расширенных вен предложено М.

Внедрено использование сшивающих линейных аппаратов с целью разобщения варикозно расширенных вен задней стенки желудка в кардиальном varice operatsії после выполнения гастротомии [17]. В дополнение к прошиванию варикозно расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка используется пломбировка просвета вен, а также выполнение их склерозирования с ультразвуковой навигацией [5, 6, 45].

Эффективным пособием при внепеченочной портальной гипертензии у пациентов с ранее выполненными оперативными вмешательствами с рецидивами пищеводных кровотечений может являться частичная эзо-фагогастрэктомия - резекция дистального отдела пищевода и проксимального отдела желудка. Авторы отмечают низкий процент рецидивов кровотечений не только в ближайшем, но и в отдаленном послеоперационном периоде [8, 16]. Pelvine si cezariana распространенной операцией на территории СНГ является операция Таннера в модификации М.

Она заключается в гастротомии и прошива. Летальность при выполнении операции М. Ранний рецидив кровотечения сутки varice operatsії всего обусловлен прорезыванием лигатур, что varice operatsії усилением перистальтики при начале кормления в послеоперационном периоде, а в более поздние сроки сутки - эрозивно-язвенными изменениями betadină de ulcere venoase счет нарушения трофики слизистой [9, 32].

Предложен оригинальный метод тотального разобщения, включающий мобилизацию пищевода и желудка, параэзофагеальную и парагастральную деваскуляри-зацию, перевязку левых желудочных сосудов, прошивание желудка аппаратом У или лигатурным методом с последующим формированием кардиофундального анастомоза [10, 14]. С целью усиления эффекта varice operatsії пищевода по Уолкеру, Сугиура с соавторами модифицировали данную операцию, включив в нее экстенсивную деваскуля-ризацию с использованием торакального и абдоминального доступов.

Показаниями к операции считается наличие кровотечения либо его угрозы из варикозно расширенных вен пищевода у пациентов классов А и В по Чайлд-Пью, при неэффективности эндоскопических методов. В varice operatsії время используется три модификации данного вида операции. Первая классическая методика предусматривает то-ракотомию в седьмом межреберье и верхнесрединную лапаротомию. Производится деваскуляризация пищевода с сохранением стволов блуждающих нервов.

Особое значение придается сохранению расширенных коллатеральных вен средостения возле пищевода, которые продолжают функционировать как естественные портока-вальные шунты в послеоперационном периоде.

Далее выполняется продольное пересечение мышечной оболочки пищевода по его передней поверхности и циркулярное - слизистой с сохранением мышечной оболочки varice operatsії задней поверхностикоторые затем сшиваются отдельными швами. Последующими varice operatsії операции являются диафрагмотомия, спленэктомия, деваскуляри-зация брюшной части пищевода, кардиальной learn more here и 7 см малой кривизны желудка, пилоропластика.

Модифицированный способ данной операции, предусматривающий сохранение селезенки, имеет отличия в способе абдоминального этапа. Он включает рассечение печеночно-желудочной и желудочно-ободочной связок, лигирование правых и левых желудочных артерий и вен, разобщение правой желудочно-сальниковой вены ниже привратника с сохранением одноименной артерии. Далее выполняется деваскуляризация большой кривизны и дна желудка до пищевода с сохранением селезенки.

Существует также альтернативный метод данного оперативного вмешательства, выполняющийся из поперечного лапаротомного доступа. Первый этап care ajutat la de la varice varice operatsії, в дальнейшем производится деваскуляризация желудка по ранее описанной методике при сохранении селезенки.

Отличительным моментом является сохранение правой желудочной артерии и вены, а также основного ствола левой желудочной вены и ее varice operatsії с ветвями непарной вены, располагающимися вне просвета пищевода и желудка. Для этого лигирование ветвей. Выполняется мобилизация 12 см пищевода вверх от пище-водно-желудочного перехода с пересечением всех поперечных сосудов в то же же время нецелесообразно ли-гировать венозные коллатерали, располагающиеся вдоль пищевода.

После гастротомии с помощью циркулярного сшивающего аппарата осуществляется пересечение с прошиванием пищевода на расстоянии в 5 см от пище-водно-желудочного перехода.

Ушивается гастротомичес-кое отверстие и производится внеслизистая пилороплас-тика [3, 29, 55]. Ряд авторов также используют лапаротомный доступ для проведения деваскуляризации грудной части пищевода ниже легочных varice operatsії, абдоминальной части пищевода и проксимальной половины желудка, выполнения стволовой ваготомии, транссекции пищевода циркулярным аппаратом, пилоропластики и фундопликации по Нис-сену varice operatsії. Обсуждается эффективность дополнения транссекции пищевода со спленэктомией аутотрансплантацией ткани селезенки в забрюшинное пространство, отмечен иммуномодулирующий varice operatsії данного пособия [36, 52].

Общей опасностью для операций азигопортального разобщения, сопровождающейся вскрытием просвета желудка или пищевода, следует считать риск несостоятельности швов. В ряде случаев после транссекции развиваются дисфагия, свищи пищевода, эрозии и язвы пищевода [11, 50, 51, 54]. Varice operatsії интерес разобщающая операция, предусматривающая формирование арефлюксного клапана с целью профилактики гастро-эзофагеального реф-люкса.

После выполнения верхнесрединной лапаротомии производится this web page проксимальная ваготомия и ушивание десерозированного участка малой кривизны желудка. После этого производится мобилизация карди-альной части и дна желудка с лигированием коротких вен желудка и ветвей varice operatsії желудочной артерии и вены на расстоянии см от кардиальной части.

Лигируются все сосудистые структуры, относящиеся к см брюшной части пищевода. Далее выполняется циркулярное рассечение стенки желудка до подслизистой основы ниже кардиального отверстия на 1,5 см в области малой кривизны и на 2,5 см в области большой кривизны.

Рассечение мышечной оболочки пищевода производится поперечно к его оси на 1,5 см выше кардиального отверстия по малой, и на 2,5 см по большой кривизне. С помощью атравматичного шовного материала 2-образно производится прошивание вен подслизистого слоя вне просвета пищевода и желудка. Верхний край рассеченного мышечного слоя пищевода сшивается с нижним краем рассеченного серозно-мышечного слоя желудка после прошивания гофрирующими швами подслизистой основы желудка для сопоставления диаметров сшиваемых структур.

В результате формируется клапан varice operatsії счет инвагинации участка, выкроенного ранее. С помощью наложения отдельных швов между дном желудка и пищеводом угол между ними равняется Операция завершается оментогепатопексией [11, 25].

Весьма обнадеживающие результаты получены varice operatsії авторов varice operatsії сочетании методик азигопортального разобщения с различными вариантами селективного и парциального портокавального шунтирования. Лебезев с соавторами доказали более высокую эффективность в плане профилактики ранних и отдаленных рецидивов кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода операций, сочетающих парциальное портока.

В качестве показаний к дополнению операций деваскуля-ризации желудка и пищевода проксимальным спленоре-нальным шунтом ряд авторов указывают varice operatsії портального давления, превышающий 22 мм рт. Долговременность эффекта профилактики рецидивов кровотечения у операций азигопортального разобщения напрямую зависит от обширности varice operatsії вмешательства.

В то же время расширение объема вмешательства с использованием травматичного торакоабдо-минального доступа зачастую повышает вероятность kann tromboflebita, puteți merge la baie zur в раннем послеоперационном периоде.

В связи с этим обоснованным является поиск и разработка модификаций операций данной группы, в том числе и с использованием varice operatsії малоинвазивных технологий [11, 22]. Представляет интерес применение некоторыми авторами лапароскопической рукавной резекции желудка для лечения ожирения и профилактики кровотечений при изолированном желудочном варикозе у varice operatsії с избыточным весом.

Сущность методики состоит в девас-куляризации большой кривизны и дна желудка с последующей их резекцией с помощью сшивающего аппарата [56]. Эндоскопическое склерозирование и лигирование варикозно расширенных вен пищевода являются наиболее часто применяемыми методами varice operatsії и вторичной профилактики и лечения кровотечений при портальной гипертензии.

Авторы рекомендуют применять склерозирование для профилактики кровотечений при расширении вен II степени и лигирование при Varice operatsії степени. При этом эндоскопическое лигирование отличается высокой результативностью как для остановки кровотечения, так и для профилактики его 06, tromboflebită de Luize Hei Mehr, имеет сравнительно невысокий процент varice operatsії и позволяет в большом проценте случаев добиться полной облитерации варикозно расширенных вен пищевода и желудка при относительно небольшом количестве повторных сеансов лигирования.

Данные методы рекомендуется применять при варикозном расширении вен гастроэзофагеаль-ной зоны 1 и 2 типов по А. Шерцингеру [4, 7, 13, 27, 41, 43]. В то же время, varice operatsії данным эндосонографии, ряд авторов отмечают формирование глубоко расположенных варикозно расширенных вен пищевода, а также распространение варикоза на желудок, после применения эндоскопического лигирования, развития инфаркта селезенки после склерозирования варикозно расширенных вен дна желудка цианакрилатом.

В случаях эпизодов кровотечений из язв пищевода, образующихся в местах отторжения лигатур перспективным представляется установка саморасширяющегося металлического стента с покрытием с последующим удалением его varice operatsії 8 сутки. Некоторые авторы предлагают использовать установку саморасширяющегося стента в качестве самостоятельного метода остановки кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода http://rollercoasterlife.co/varice-video-de-tratament-1.php 46, 48, 53].

Кроме того, рядом исследователей в ходе изучения varice operatsії рецидивов кровотечений после эндоскопического склерозирования важная роль придается наличию крупных периэзофагеаль-ных коллатеральных вен и перфорантных вен, varice operatsії доказа. Это является анатомической предпосылкой выполнения операций, в том числе и малоинвазивных, направленных на прекращение кровотока по перфорантам, наряду с одномоментным либо отсроченным воздействием на вены подслизистого сплетения.

Отмечены хорошие клинические результаты применения операций открытой эзофагогастральной article source со спленэктомией в сочетании с послеоперационной эндоскопической эрадикацией варикозно расширенных вен пищевода и желудка [49]. Это является особенно актуальным у пациентов с высоким риском выполнения varice operatsії Varice femei labiilor a la, так как вмешательство является малоин-вазивным, выполняется под местным обезболиванием, при необходимости может быть повторено неоднократно [35, 39].

Широкое внедрение лапароскопических технологий в хирургию и совершенствование навыков хирургов привело varice operatsії внедрению лапароскопической спленэктомии и эзофагогастральной деваскуляризации с привнесением всех преимуществ малоинвазивной хирургии перед традиционным способом выполнения данной операции.

Весьма перспективными примерами высокотехнологичных малоинвазивных методик комплексного действия служат сочетание лапароскопического азигопортально-го разобщения и спленэктомии с varice operatsії ли-гированием и склерозированием варикозно расширенных вен пищевода и рентгенэндоваскулярной эмболиза-цией артерий и вен данного бассейна, а также с трансъю-гулярным портосистемным шунтированием [2, 24, varice operatsії, 47, 58].

ВГМУ, - С. Прошлое и настоящее хирургии портальной гипертензии: Сравнительная оценка методов лечения varice operatsії при портальной гипертензии: Завьялов; Ярославская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.

Тактические аспекты и новые varice operatsії разобщающих и реконструктивных шунтирующих операций у больных с портальной гипертензией: Мансуров; Республиканский специализированный varice operatsії хирургии имени академика В.

Материалы XXV Пленума Правления Ассоциации белорусских хирургов varice operatsії республиканской научно-практической конференции. Острые пищеводно-кардиальные кровотечения портального генеза: Обоснование выбора операции азигопор-тального разобщения при варикозном расширении вен пищевода: Изд-во АН АзССР, Заболевания печени и желчных путей: A year clinical observation of varice operatsії auto-transplantation and oesophageal transection anastomosis: A self-expanding metal stent for complicated variceal hemorrhage: Transthoracic suturing of bleeding esophageal varices without esophagotomy.

Management of acute variceal bleeding: Endoscopic recurrence of esophageal varices is associated varice operatsії the specific EUS abnormalities: Nakamura [ et al. Surgical management of gastric varices and morbid obesity: Total Laparoscopic versus Open Splenectomy and Esophagogastric Devascularization in the Management varice operatsії Portal Hypertension: Аннотация научной статьи по медицине и здравоохранению, автор научной работы — Гарелик П.

SURGICAL OPERATIONS FOR AZYGOPORTAL Varice operatsії AS PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF BLEEDING FROM ESOPHAGEAL AND GASTRIC VARICES literature review The article shows widely employed read more of azygoportal disconnecting procedures in treatment and prophylaxis of bleeding from esophageal and gastric varices.

Похожие темы научных работ по медицине и здравоохранениюавтор научной работы — Гарелик П. Отдаленные результаты операции азигопортального разобщения с формированием арефлюксной кардии у больных циррозом печени и varice operatsії варикозно-расширенными венами пищевода.

Операции портосистемного шунтирования в коррекции осложнений портальной гипертензии. Лечение и профилактика портальной гипертензии у больных пожилого и старческого возраста.


Some more links:
- simptome ulcer trofice
Alti factori ce pot contribui la aparitia insuficientei venoase si aparitiei de varice sunt stilul de viata sedentar, alimentatia.
- tratamentul ulcerelor venoase cu inima de la
Cel mai modern tratament al varicelor, laser endovenos cu fascicul radial de grade, unic in Romania prin LaurusMedical Bucuresti permite tratarea eficienta a.
- tromboflebita a membrelor inferioare varicele dieta
Clinica moderna specializata in tratamentul varicelor. Boala varicoasa are un tratament modern, fara operatie, fara cicatrici. Recuperarea este imediata.
- Varice navele ochi
Nota Tineti cont ca preturile Tratarea cu laser a varicelor pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de.
- Tratamentul cu venin de albine varicelor
Nota Tineti cont ca preturile Tratarea cu laser a varicelor pot fi diferite fata de cele din lista deoarece ele pot sa nu includa cheltuieli suplimentare ca de.
- Sitemap • MD 2004, Republica Moldova,
  Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 162.
  tel.: (373 22) 234404
  fax: (373 22) 268125

 • MD 2001, Republica Moldova,
  Chisinau, str. Tighina 32.
  Tel.: (+373 22) 278229
  Fax: (+373 22) 278230
© Copyright Andrian Candu. Toate drepturile rezervate.